Kysyvä tien löytää
Maurilla on vankan yliopistollisen johtamiskoulutuksen ja hyvin monipuolisen 
liikkeenjohdollisen työkokemuksen tuoma osaaminen hallita liike-elämälle 
tärkeitä prosesseja ja arvoketjuja. 

Tärkeää on nopea reagointi muutoksiin ja
ympäristöä sekä organisaatiota hallitaan parhaiten esittämällä henkilöstölle 
riittävän usein hyviä, juurisyihin meneviä kysymyksiä.

Vastausten pohjalta päivitetään käytäntöjä parantavat muutokset tähän hetkeen 
ja tulevaisuuteen parhaiten sopiviksi. Vanhoista pohjista tehdään näin jatkuvana 
prosessina uusia ja parempia.
Näin saadaan aikaan ajastaan aina edellä olevaa kilpailuetua.

Seuraavilla sivuilla on esimerkkejä hyvistä kysymyksistä.

 

 

 

 

 Jatkuva parantaminen

Katso ydinkysymykset tästä