Mitä yhdessä saammekaan aikaan oikeilla strategisilla valinnoilla, sisäistetyillä, jokapäiväisillä arvoilla ja huippuunsa hiotuilla prosesseilla


Tietämys strategisista, isoista linjoista ja valinnoista lisää henkilöstön innostusta
Asenne ja vastuullisuus tulla töihin, tehdä työtä ja palvella asiakasta paranee
Vastuullisuus ja oma-aloitteisuus ryhmässä ja ”minä yksilönä” kasvaa ja toiminta kehittyy jatkuvasti
Työyhteisön ilmapiiri ja koko henkilöstön työssä viihtyvyys sekä innostus nousevat selvästi uudelle tasolle
Jokainen löytää paikkansa prosessikartasta kuvan kanssa 
Osaaminen karttuu jatkuvana virtana
Oman tulosyksikön ja koko yrityksen tulos paranee oleellisesti ja parhaimmillaan moninkertaistuu
Kaikesta voidaan tämän jälkeen paikallisesti sopia

Kaikki muutokset strategiassa, arvoissa ja prosesseissa on todennettavissa mittaamalla 
Konsepti on maailman yksinkertaisin, nopein ja edullisin sekä tuottavin lääke tehdä 
radikaali muutos työyhteisössä ja ylläpitää se.