Ydinkysymys on innostus ja miten se saadaan aikaan
Keskeisin yrityksen sidosryhmä on innostunut henkilöstö.

Sidosryhmille tärkeä lisäarvo syntyy vain henkilöstön avulla.
Siksi heiltä kannattaa aika ajoin kysyä arvomaailmaan liittyviä
peruskysymyksiä:

    -onko töihin miellyttävää tulla?
    -onko töissä innostavaa olla?
    -onko asiakasta kiva palvella?
    -onko tulosta kiva tehdä?

Jos tuntuu pahalta tulla, olla, palvella ja tehdä, niin kysymys kuuluu:
Voiko pettynyt ja innoton henkilöstö olla voimavara, jonka toimesta
saadaan aikaiseksi lisäarvoa asiakkaille, omistajille ja kaikille 
sidosryhmille mukaan lukien henkilöstö itse.

Vastaus on selvä. Ei voi. 

Ja siksi kannattaa jatkuvasti ylläpitää innostunutta ilmapiiriä.


 
 

Arvot
ja
innostus

 

Katso jatkokysymykset tästä